CZENES
domů

Výstava Zámek Vsetín

Muzejní pohádkové ponocování

16.5.- 30.8.2009

Stáhnout ke stažení (4.78 MB)

Název: Labyrintem věčné tmy
anotace:Výstava / Haptická výstava obrazů nejen pro nevidomé

Výstava autorská / 16.května-30.srpna 2009, Zámek Vsetín, Galerie Gratis


Výstava, kde neplatí zákaz Nedotýkat se exponátů!


Experimentální projekt reliéfních obrazů pro nevidomé od trojice vsetínských výtvarníků -  Petra Tomaštíka, Aleše Halamíčka a Aleše Vaculíka - lze označit za  osvěžující, objevný a originální. Po úspěšné výstavě v Brně ho autorská skupina AAGroup ve spolupráci se sdružením Kadlub a regionálním muzeem představí v domácím prostředí a nabídne ho tak vsetínské veřejnosti doslova k "prodotýkání".


Vernisáž výstavy proběhne za účasti autorů v rámci programu Muzejního pohádkové ponocování v sobotu 16. května v 18 hodin v Mramorovém sále vsetínského zámku. Za  spolupořadatele k výstavě promluví MgA. Magda Goláňová.


Krása a tvárné možnosti hovězí kůže (materiálu tolik příjemného na dotek...) inspirovaly trojici vsetínských výtvarníků do té míry, že se ji pokusili povýšit na materiál čistě výtvarný a použít k tvorbě tzv. plastických obrazů. Prvotní snaha tvůrců - využít estetické kvality tohoto poddajného a působivého materiálu pro umělecké účely - záhy přerostla v záměr pojmout a formovat reliéfní obrazy takovým způsobem, aby odpovídaly specifickému vnímání nevidomých a slabozrakých lidí. Fázi experimentování, konzultování se specialisty a prověřování smysluplnosti projektu završila výstava série více než dvaceti obrazů instalovaných na brněnské speciální škole pro zrakově postižené. Pozitivní reakce postižených dětí svědčily o správnosti zvolené cesty. A snaha nabídnout formou plastických obrazů lidem se zrakovým handikepem další možnosti rozvíjení jejich osobitého estetického cítění byla tedy korunována úspěchem. Vsetínská výstava se narozdíl od té brněnské zcela otevírá široké veřejnosti - jak podtitul výstavy napovídá, je určena nejen pro nevidomé... Tvůrci unikátní kolekce haptických obrazů umožňují běžnému návštěvníkovi zažít "krásu a dobrodružství dotyku" a s nimi spojené (a v praxi vesměs opomíjené) estetické pocity. Posunují tak hranice obvyklého a vlastně stereotypního vizuálního vnímání obrazových děl. Takže až výstavu navštívíte, nezapomeňte si všechny exponáty důkladně a s chutí ohmatat! Zavřete oči, ponořte se do "Labyrintu věčné tmy" a cestu světem ztajených tvarů hledejte jen svými prsty a dlaněmi putujícími po zvlněném a vytláčeném povrchu děl.  

 

Kurátor: Hana Jabůrková, Olga Mehešová

cp